TitovArt

 

PREZENTARE

Cursurile de dans clasic şi modern îşi propun să pună la dispoziţia părinţilor posibilitatea de completare şi îmbogăţire a educaţiei artistice a copiilor, de cultivare a înclinaţiei către frumos şi de încurajare a calităţilor artistice cu care copii dumneavoastră sunt înzestraţi. Cursanţii învaţă să-şi dezvolte abilităţile ce ţin de postură, de expresivitate şi de apreciere a spaţiului şi ritmului.

Dansul dezvoltă limbajul mişcării într-un mod intuitiv, senzorial el poate determina o mai bună capacitate de cunoaştere si un mai bun control al corpului nostru, deschide poarta spre interiorul sufletului nostru, facilitând dialogul permanent, care trebuie să existe între persoana noastră şi corpul nostru.

Prin acţiunile sale dansul are funcţii importante asupra dezvoltării copiilor, ei devin mai expresivi descoperind posibilităţile propriului corp, iar prin susţinerea unor spectacole în faţa unui auditoriu numeros, blocajele şi stereotipurile vor fi din ce în ce mai minimale.

 

INFORMAŢII DESPRE CURS

La cursuri au acces atât cursanţi de vârstă preşcolară, cât şi elevi. Aceştia vor fi repartizaţi în grupele în care se va considera că vor obţine progrese mai mari. Selecţia va fi organizată exclusiv de către profesorul coordonator.

Pe parcursul fiecărui an de studiu cursanţii vor susţine două spectacole anuale în care vor avea oportunitatea de a-şi pune în practică cunoştinţele şi aptitudinile dobândite.

O şedinţă de curs va cuprinde următoarele etape:

-exerciţii de gimnastică  de încălzirea musculaturii, de dezvoltarea mobilităţii şi întăriri musculaturii;

-studii de balet la bară, centru şi pointe pentru cei avansaţi

-repertoriu care va cuprinde compoziţii coregrafice pe diverse tematici şi melodii.

Întreaga activitate ce ţine de dans clasic este direct coordonată după curriculum şcolar al liceelor de coregrafie într-o formă mai concisă.